Czy istnieje związek między Świętym Graalem a Arką Przymierza?

  • Ołtarz w kaplicy Elektorskiej, przy katedrze wrocławskiej

    Ołtarz w kaplicy Elektorskiej, przy katedrze wrocławskiej

Czy istnieje związek między Świętym Graalem a Arką Przymierza? Oczywiście, że istnieje. Święty Graal jest kielichem, do którego zebrano zbawczą Krew Jezusa. Ona stała się ofiarą Nowego Przymierza. Jej zapowiedzią, czyli prefiguracją Nowego Przymierza jest Arka Przymierza ze Starego Testamentu.

Wszyscy wiemy, czym była biblijna Arka Przymierza, ale mało kto wie, że jej postać, znacznie i historia biblijna związana jest z tym co najważniejsze w katolicyzmie, czyli z Eucharystią, bo ona jest znakiem, przymierzem z Bogiem. Taki jest jej sens i z tego powodu w sztuce nowożytnej spotykamy się z wizerunkami Arki Przymierza, jako zapowiedzi, połączonej z symbolem Eucharystii i Ofiary Baranka. Takim przykładem jest ołtarz w barokowej kaplicy pw. Bożego Ciała (tzw. Elektorska) przy katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Innym przykładem jest pewna rzeźba wolno stojąca w Györ na Węgrzech, gdzie wizerunek Baranka Eucharystycznego połączono z Arką Przymierza.

Zatem istnieje związek między Ofiarą Jezusa, której symbolem jest m.in. Święty Graal a Arką Przymierza, bo jedno i drugie mówi o związku człowieka z Bogiem, czyli o Przymierzu.
A przy tym Arka Przymierza jest według teologicznej wykładni zapowiedzią Nowego Przymierza dokonanego przez Ofiarę z Krwi Jezusa, którą zebrano do kielicha zwanego Świętym Graalem.

Ilustracja: Ołtarz w kaplicy Elektorskiej, przy katedrze wrocławskiej, fot. z domeny publicznej: Wikimedia Commons, link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._John_Cathedral_Church_in_Wroclaw_Chapel_of_Corpus_Christi_Andrzej_Jurkowski_1998-2000_P01.jpg 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com