Dłonie

Na otwarte dłonie twe połóż dłonie swe - niech miłością złączą się. Położyła... i wtem błogości ogarnął mnie miły sen i miłość ogarnęła mnie.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com