Epitafium dla Andreasa Faulhabera!

To nie jest żadna tymczasowa sprawa, lecz ważna akcja "pro publico bono". Uważam, że w obecnych czasach należy szczególnie pamiętać o przeszłości.

Pamięć historyczna jest jednym z fundamentów humanistycznej cywilizacji, tej, którą należy teraz w dobie cyfryzacji, masowej konsumpcji i liberalizmu bronić.

Ziemia Kłodzka ma to do siebie, że jest regionem, w którym dziedzictwo kulturowe dotyczy trzech narodów: dawniej Czechów, potem Niemców - wypędzonych na mocy układów Stalina z aliantami, a od 1945 roku Polaków, których oczywiście tu sprowadzono wbrew ich woli - to specyficzny dramat dziejowy.
W czasach PRL-u tendencyjnie zacierano prawdę historyczną o regionie, a tym bardziej gdy dotyczyła ona aspektów religijnych. Dlatego postać księdza Andreasie Faulahabera nie była znana (dopiero ostatnimi laty zaczęto publikować na jego temat w języku polskim). Ksiądz Andreas Faulhaber (ur. w 1713 r., zm. w 1757 r.) był katolickim męczennikiem. Powieszono go za nieujawnienie tajemnicy spowiedzi. Król pruski Fryderyk Wielki nakazał duchownym ujawniać osoby, które zdezerterowały z pruskiej armii i przy okazji korzystały ze spowiedzi. Ujawnianie takich nieszczęśników było wbrew kanonicznym zasadom sakramentu spowiedzi.

Andreas Faulhaber nie zdradził spowiadających się u niego dezerterów i wyrokiem pruskiego sądu skazano go na śmierć. Niestety, zawierucha ostatniej wojny światowej spowodowała zaginięcie wielu pamiątek po tym kapłanie. Wiadomo, że dawni mieszkańcy Kłodzka pamiętali o jego osobie, a nawet rozważano przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Przywołanie pamięci o postaci ks. Faulhabera, uwieńczone ufundowaniem epitafium (epitafium to rodzaj pomnika związanego z osobą zmarłą), to nie tylko sprawa podkreślenia dramatycznych wydarzeń z dziejów Kłodzka.
Przy tym jest ważne zaznaczenie, że wszelkie wartości humanistyczne opierają się na fundamencie pamięci o przeszłości.

To ma swoje doniosłe znaczenie, właśnie w tych czasach, kiedy na naszych oczach giną tradycyjne wartości jak honor, wierność, cnota i moralność, a w zamian otrzymuje się dostęp do wielu środków bogatej, ale bezdusznej konsumpcji jako modelu życia.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com