Kiedy nadchodzi nowy dzień

Kiedy nadchodzi nowy dzień, nadzieja się budzi w duszy mej, że dziś poznam życia sens i zrozumiem co miłością jest.

Kiedy się kładę znużony dniem żal mi duszę rwie, ze nie pojąłem co sensem życia jest i co miłością jest i że straciłem jeszcze jeden dzień.

I tak marzę sobie co dzień ja, że jak mnie obudzi jutrzenki blask, spotka mnie cudowny dzień, poznam wreszcie życia sens i zrozumiem co miłością jest.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com